Hình ảnh Bộ lá bài Số lượng Đặt hàng
Kozmo Kozmo 55
SPYRAL Knightmare SPYRAL Knightmare 71
Elemental HERO Elemental HERO 55
Sky striker Sky striker 70
Dragons with Eyes of Blue Dragons with Eyes of Blue 68
The God Cards The God Cards 53
Dark World 2017 Dark World 2017 52
Blue-Eyes MAX Blue-Eyes MAX 67
Zarc Pendulum Magicians Zarc Pendulum Magicians 70
Dark Magician 2017 Dark Magician 2017 58
Galaxy-Eyes Photon Galaxy-Eyes Photon 55
Red-Eyes 2017 Red-Eyes 2017 63