Hình ảnh Bộ lá bài Số lượng Đặt hàng
El Shadoll Dogmatika Invoked El Shadoll Dogmatika Invoked 73
Tri-Brigade-Lyrilusc Tri-Brigade-Lyrilusc 68
Salamangreat [July 2021] Salamangreat [July 2021] 70
Sky striker Sky striker 70
Dark World 2017 Dark World 2017 52
Dragons with Eyes of Blue Dragons with Eyes of Blue 68
Blue-Eyes MAX Blue-Eyes MAX 67
Cyber Dragon Revolution Structure Deck Cyber Dragon Revolution Structure Deck 42
Zarc Pendulum Magicians Zarc Pendulum Magicians 70
The God Cards The God Cards 53
Dark Magician 2017 Dark Magician 2017 58
Kozmo Kozmo 55
SPYRAL Knightmare SPYRAL Knightmare 71
Elemental HERO Elemental HERO 55
Galaxy-Eyes Photon Galaxy-Eyes Photon 55
Red-Eyes 2017 Red-Eyes 2017 63