Dark Magician 2017

demo 5 năm trước 58 Cards
Deck Magician V1 build bản mới nhất 2018

Main Deck (37)

Extra Deck (15)

Side Deck (6)

Đặt hàng

  • Từ khóa